Welkom

Welkom op de site van de Voedselbank.

Welkom op de nieuwe website van de Voedselbank Oost Twente.

Naar nieuwsNieuws

Het privacy statement van Voedselbank Oost Twente staat hier.

De toekenningscriteria per 1 januari 2019 staan op de site. Kijk hier.

Regelmatig hebben we nieuwtjes te melden. Deze kunt u lezen op de pagina Nieuws.

Lees verder……

VrijwilligersVrijwilligers

We zijn in de gelukkige omstandigheid dat veel vrijwiligers meewerken om de voedselbank tot een succes te maken. Zonder hun medewerking kunnen we niets.

Lees verder……


Vacature Vacatures

Regelmatig hebben we voor onze commissies vrijwilligers nodig. Deze vacatures zijn te vinden op de volgende pagina.

Lees verder……

TakenTaken

Binnen de organisatie van de Voedselbank Oost Twente in Oldenzaal hebben we verschillende commissies die elk een gedeelte van de werkzaamheden voor hun rekening nemen.

Kijk op de volgende pagina voor een omschrijving van ale taken binnen deze commissies.

Lees verder……

ContactenContact met ons

We hebben een pagina gemaakt waar alle gegevens staan die nodig zijn om met ons in contact te komen. Kijk naar de mogelijkheden:

 • postadres
 • algemene vragen
 • vragen van cliënten
 • vragen van vrijwilligers

Lees verder……


Stichting Voedselbank Oost Twente

logo_vbodzDe Stichting Voedselbank Oost Twente is in maart 2008 opgericht om er voor te zorgen, dat mensen met een laag besteedbaar inkomen geholpen kunnen worden en dat verspilling van voedsel wordt voorkomen.

Wij zijn werkzaam in de gemeenten Oldenzaal en Dinkelland.

De Voedselbank zamelt gratis voedsel in en stelt hieruit pakketten samen. De Voedselbank Oost Twente verwerft voedsel via het districtscentrum in Deventer, bij regionale bedrijven en bij andere plaatselijke voedselbanken (al dan niet via uitwisseling). Dit voedsel mag niets kosten. Het verworven voedsel wordt tijdelijk opgeslagen en/of direct verwerkt in pakketten die uitgegeven worden.

De mensen die aan de gestelde criteria voldoen komen in aanmerking voor een voedselpakket. Een pakket kan uitsluitend aangevraagd worden door bemiddeling van een hulpverleningsinstantie.

Logo AnbiDe Stichting Voedselbank Oost Twente in een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Colofon

 • Stichting Voedselbank Oost Twente
 • Nijverheidsstraat 97
 • 7575 BH Oldenzaal
 • E-mailadres: info@voedselbankoosttwente.nl
 • Bankrekening IBAN: NL37RABO0137239742 t.n.v. Stichting Voedselbank Oost Twente

Belangrijke telefoonnummers:

Algemeen

Telefoonnummer voor:

 • algemene vragen
 • voor leveranciers
 • voedselaanbod particulieren

**** 06 42229179 ****

Brengen van goederen door particulieren

De goederen kunnen worden gebracht op onderstaande dag en tijd:

 • vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Goederen zoals speelgoed, huisraad en kleding kunt u bij ons niet inleveren. Inleveren van deze goederen is mogelijk bij Impuls en de Kledingbank.

Cliënten:

Telefoonnummer uitsluitend voor vragen van cliënten en instanties die de cliënten helpen:

**** 06 23502124 ****

E-mailadres voor cliënten:

clienten@voedselbankoosttwente.nl

Kijk voor de aanvraagprocedure voedselpakket bij aanvragen. Daar staat precies aangegeven wat u moet doen.