Aanvragen

Het aanvragen van een voedselpakket

Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket kunt u het hiervoor bestemde aanvraagformulier voedselpakket invullen.

Formulier voor voedselpakket

  • Het aanvraagformulier kan aan de hulpverlener van het maatschappelijk werk, de stadsbank of een andere hulpverlenende instantie worden gevraagd.
  • Het aanvraagformulier kan worden gedownload van de website.
  • Het aanvraagformulier kan rechtstreeks bij de cliëntencommissie (telefoon: 06 23502124) van de voedselbank worden aangevraagd.
  • Vanaf nu kan het formulier ook digitaal worden ingevuld en verstuurd naar de Voedselbank. Er zijn formulieren beschikbaar en wel het formulier voor de persoonlijke gegevens en het formulier voor de financiële gegevens.

Formulier downloaden

Het aanvraagformulier voor voedselhulp bestaat uit 2 pagina’s en is beschikbaar via de website. Deze formulieren kunt u downloaden van onze site. Na invulling moeten deze 2 formulieren bij ons worden ingeleverd. Het is aan te bevelen een kopie voor uzelf te maken:

pagina 1 betreft de personalia en
pagina 2 betreft de financiële gegevens die ingevuld moeten worden door de hulpverlener.

Invullen van formulier

Neem hiervoor de financiële gegevens mee naar de hulpverlener en vul samen het aanvraagformulier in. Vul het zo compleet mogelijk in. De hulpverlener is medeverantwoordelijk voor de juiste gegevens.

Opsturen formulier

Stuur het formulier op naar het volgende adres:

Voedselbank Oost Twente
t.a.v. Cliëntencommissie
Nijverheidsstraat 97
7575 BH Oldenzaal.

Voedselbank

Voedselbank

Voedselbank