Instanties

Overzicht van hulpverlenende instanties:


  • Mediant GGZ
  • Postbus 775 – 7500 AT Enschede
  • Telefoon: 053 4881840

 


  • Stichting Palet
  • Dr. Schaepmanstraat 3 – 7572 XT Oldenzaal
  • Telefoon: 0541 522827

 

 

Logo Stadsbank

Logo Humanitas onder dak

Logo Humanitas

Logo Mediant

Logo Stichting Welzijn Ouderen

Logo Jeugdzorg

Logo Palet