Toetsing

Toekenningsprocedure voedselpakket

Bij de toekenning van een voedselpakket gaat de Voedselbank uit van het inkomen dat u maandelijks overhoudt voor voeding, kleding e.d. nadat de vaste lasten zoals huur, gas/water/licht en verzekeringen betaald zijn.

Wanneer dit bedrag lager is dan de bedragen zoals die zijn vastgesteld door de landelijke Voedselbanken kunt u in aanmerking komen voor een voedselpakket. Deze bedragen staan hiernaast in een tabel.

U ziet hiernaast een paar voorbeelden.

Kijk hier voor de toekenningscretaria voor heel Nederland.

De voedselhulp is tijdelijk en het streven is daarom dat er op korte of langere termijn een oplossing voor de noodsituatie komt.

Bij de aanvraag moet dan ook worden aangegeven hoe lang de hulp naar verwachting noodzakelijk is. Periodiek wordt getoetst of de hulp nog steeds nodig is.

Vastgestelde bedragen per 1-1-2019:

Basisbedrag per huishouden: € 135,00
Per persoon: €   90,00

Een paar voorbeeldbedragen per gezin:

Eén persoon: € 225,00
Twee volwassenen: € 315,00
Eén volwassene en één kind: € 315,00
Eén volwassene en twee kinderen: € 405,00
Twee volwassenen en twee kinderen: € 495,00
Eén volwassenen en drie kinderen: € 495,00