Veel gestelde vragen

1. Wie krijgen een voedselpakket?

Mensen die het ‘t hardst nodig hebben. Dit zijn mensen die via een hulpverlenende instantie bij de Voedselbank worden aangemeld. Ter indicatie: het gaat hier om mensen die moeten leven van ca. Euro 5,80 of minder per dag. (na aftrek huur/hypotheek en verzekering) Zie ook onze aanmeldingscriteria.

2. Wie zijn hulpverlenende instanties?

Hulpverlenende instanties zijn instellingen die u kunnen adviseren en helpen bij het invullen van de benodigde formulieren en bijlagen. Kijk op de pagina spelregels voor een overzicht van deze instellingen in Oldenzaal en omgeving.

3. Hoe vraag ik een pakket aan?

Iemand die in aanmerking wil komen, moet aangemeld worden door een (professionele) hulpverlener (hulpverlenende instantie). Het is voor u ook mogelijk om zich rechtstreeks aan te melden bij onze Voedselbank. Het is dus zaak om hierover contact op te nemen met de bij uw situatie betrokken hulpverlener. Hulpverleners zijn of worden op de hoogte gesteld van de mogelijkheden van de Voedselbank.

4. Wat zit er in een voedselpakket?

De Voedselbank is afhankelijk van donaties van voedselproducenten. Het is elke week weer afwachten wat er in de pakketten kan worden verpakt. Onze vrijwilligers stellen elke week een nieuw pakket samen. U moet het zien als een aanvulling op uw eigen boodschappen. We garanderen 1 of 2 warme maaltijden per week. Kijk ook eens op de ‘schijf van vijf’ .

5. Waarom geven bedrijven voedsel aan de Voedselbank?

Daar zijn tal van redenen voor. Bijvoorbeeld: een pallet met blikgroente valt om waardoor de blikken lichte beschadiging oplopen. Die blikken zijn in de winkel niet meer te verkopen maar het voedsel is kwalitatief nog uitstekend. Ander voorbeeld: de houdbaarheidsdatum ligt nog 10 dagen in de toekomst. Een winkel accepteert dit niet meer en de fabrikant moet zo’n partij anders vernietigen. Daarnaast vinden steeds meer bedrijven dat ze iets terug moeten geven aan de maatschappij. Voedselproducenten kunnen dat op deze manier heel gericht doen.

6. Kunnen alleen mensen met een uitkering een pakket aanvragen?

Nee, bepalend is het bedrag dat mensen maandelijks tot hun beschikking hebben als leefgeld. Wie beneden een bepaalde grens komt, kan een pakket bij de Voedselbank aanvragen, via de hulpverlening. Zie hiervoor onze criteria

7. Pakken jullie ook de oorzaak, waarom mensen een pakket nodig hebben, aan?

Voor tal van problemen waar minima mee kampen zijn al diverse hulpinstanties. De Voedselbank is een aanvullende mogelijkheid om de directe (voedsel)nood te lenigen en is dus bedoeld als noodhulp. De (politieke) discussie waarom mensen in deze situatie terecht zijn gekomen en de taak om hier wat aan te doen ligt op het terrein van andere organisaties.

8. Is het voedsel dat in de pakketten zit en over de houdbaarheidsdatum is nog wel te eten?

Wij houden ons beslist aan de regels en al het voedsel dat via de Voedselbank verdeeld wordt voldoet aan de wettelijke kwaliteitscriteria, dus ook aan de houdbaarheidscriteria zoals de leverancier aan ons heeft doorgegeven en/of de Voedsel en Warenautoriteit ons voorschrijft. Hier wordt door ons streng op gecontroleerd.

Voedselbank