Sponsoren

De Voedselbank Oost Twente: uw Hulp is Broodnodig!

Zonder financiële middelen en zonder voedsel is onze Stichting geen lang leven beschoren. Onze goede werken worden onder andere mede mogelijk gemaakt door gulle [voedsel/financiële] giften van:

Wij kunnen niets met kleding en speelgoed

Wij kunnen alleen wat met voedsel. Voor het inzamelen van andere zaken (o.a. speelgoed, kleding en hulpmiddelen in de huishouding) zijn er andere instanties.

Nieuw speelgoed kan naar Impuls en tweedehands speelgoed en knuffels naar de Beurs.

Voedselbijdrage

Om voedselhulp te kunnen verstrekken, heeft de Voedselbank, naast financiële bijdragen organisaties en particulieren, voedsel nodig. De Voedselbank is daarom constant op zoek naar voedsel dat uit de handel gehaald wordt. Uiteraard moet dit voedsel voldoen aan de eisen van de Voedsel- en warenwet.

De voedselbank wil graag over dit voedsel beschikken om te verwerken in de voedselpakketten die wekelijks worden afgehaald door mensen die dit hard nodig hebben.

Wij verzoeken u eens na te gaan, of u of uw bedrijf ook voedsel of voedingsmiddelen gratis aan de Voedselbank, periodiek dan wel incidenteel, beschikbaar wil stellen. Wilt u dan contact opnemen met de Commissie Voedselverwerving (06-42229179) of een e-mail sturen naar

info@voedselbankoosttwente.nl.

Giften

De financiële druk zal in de toekomst steeds groter worden.

De Voedselbank heeft opslagruimte nodig, gas, water en electra, vries- en koelkasten, vervoersmiddelen, koeling tijdens het vervoer van levensmiddelen, benodigdheden voor de inrichting van de opslagruimte en kantoor.

Financiële ondersteuning is dus hard nodig.

U kunt de Voedselbank steunen door uw gift over te maken op onderstaand IBAN bankrekeningnummer:

NL37RABO0137239742 t.n.v. Stichting Voedselbank Oost Twente

(Inschrijving Kamer van Koophandel nr. 08173154)

De Voedselbank wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. (ANBI)

Bij voorbaat dank.