Taken

Binnen de organisatie van de Voedselbank Oost Twente hebben we verschillende taken:

Medewerker Cliënten Commissie

De Medewerker Cliënten Commissie is verantwoordelijk voor het toelaten, het verlengen en het beëindigen van het recht op een wekelijks voedselpakket.

Aan de hand van de wettelijke kaders beoordeelt de medewerker, samen met zijn collega’s, of cliënten worden toegelaten tot de voedselbank. De medewerkers van de Cliënten Commissie beoordelen ook de eventuele verlenging cq beëindiging van het recht op een wekelijks voedselpakket.

De medewerkers van de commissie zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de intake cq beoordeling inclusief zorgvuldige registratie. Wekelijks leveren zij de gegevens aan ten behoeve van de uitgifte op vrijdag.


De weekcoördinatoren

De Weekcoördinatoren zorgen voor de goederenstroom op de voedselbank, van de diverse leveranciers, en sturen op vrijdag de vrijwilligers van de uitgifte aan, die de binnengekomen goederen verdelen over de kratten, zodat de cliënten ’s middags hun pakket op kunnen halen. De weekcoördinatoren zijn verdeeld in 4 teams zodat elk team eens per 4 weken dienst heeft.

Er komen dagelijks goederen binnen, welke veelal zelf met een koelbus worden opgehaald. De binnengekomen goederen worden gecontroleerd, gesorteerd en opgeslagen volgens de opgestelde V.W.A. regels.

Op vrijdag geeft de weekcoördinator leiding aan de vrijwilligers, die de binnengekomen goederen verdelen over de te vullen kratten.

Tijdbesteding per week is ongeveer 20 uur.


De uitgifte

De Medewerker Uitgifte zorgt op vrijdag (hele dag), samen met collega’s, ervoor dat de binnengekomen goederen over de kratten worden verdeeld, zodat de cliënten ’s middags hun pakket op kunnen halen. De medewerkers van de uitgifte worden eens per 4 weken ingeroosterd.


Chauffeurs

De chauffeurs dragen zorg voor het ophalen en wegbrengen van voedsel van en/of naar de leveranciers, te denken aan supermarkten e.d. en het regionale uitgiftepunt in Deventer. De meeste ritten vinden op vrijdag plaats.


Bezorgers

Sommige cliënten zijn niet in staat om het voedselpakket op vrijdagmiddag op te halen. Onze bezorgers leveren voor deze cliënten op vrijdagmiddag de voedselpakketten aan huis.


Medewerker Commissie Voedselwerving

De medewerker van de Commissie Voedselwerving is verantwoordelijk voor het verkrijgen van voldoende kwalitatief goed voedsel voor de gebruikers van de Voedselbank Oost Twente.

Dit doen ze door pro-actief nieuwe contacten aan te boren en contacten te onderhouden met huidige leveranciers van goederen. Daarnaast ondersteunen zij goedereninzamelingen door kerkelijke genootschappen, scholen, verenigingen. Ze zijn verantwoordelijk voor het maken en naleven van de afspraken met leveranciers en monitoren de voedselstromen ivm aanvullen voorraad (bijv. dmv acties).


Klusteam

Het klusteam draagt zorg voor de klusjes zoals onderhoud gebouw, reparaties, schilderen e.d.